รับผลิตแคลเซียม OEM CALCIUM

รับผลิต แคลเซียม OEM Calcium

รับผลิต แคลเซียม ตอกเม็ด 500 mg.-1,800 mg.

รับผลิต แคลเซียม แคปซูล 500 mg.-1,000 mg.

รับผลิต แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต Calcium L-Threonate

รับผลิต แคลเซียม ซิเตรท Calcium Citrate

รับผลิต แคลเซียม คาร์บอเนต Calcium Carbonate

OEM / Private Label Calcium L-Threonate

OEM / Private Label Calcium Citrate

OEM / Private Label Calcium Carbonate

บรรจุขวด ขวดละ 30-200 แคปซูล / เม็ด

บรรจุแผงฟอยด์ แผงละ 10 แคปซูล / เม็ด

โรงงาน รับผลิตอาหารเสริม ขายส่ง แคลเซียม

OEM Calcium Dietary Supplement Product

OEM Calcium in Tablets  500 – 1,800 mg.

OEM Calcium in Capsules 500 – 1,000 mg.

OEM Calcium Tablets/Capsules in Blisters

OEM Calcium Tablets/Capsules in Bottles

PKFB Pharmaceutical Manufacturing Co.,Ltd.

GMP HACCP

Tel: +662 320-5555

One of A Leading OEM Private Label Calcium Dietary Supplement Product Manufacturer in Thailand

Tags: รับผลิต, แคลเซียม, โรงงานรับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตอาหารเสริม, OEM, Calcium, private label, Thailand, L-Threonate, citrate, carbonate, ขายส่ง